Date slider Roskilde
Date: 2017-02-23 05:01

Video: Date slider Roskilde

Sommerkalenderens sidste uge lakker mod enden og byder endnu engang på spændende jobopslag. Både til dem, der trives med frisk havluft og tung teknik. Og når det gælder lederområdet, er der næsten 655 jobopslag at vælge imellem.

Bruce Springsteen & The E Street Band : Roskilde Festival

Jeg arbejder som lærer på Svend Gønge skolen og er især glad for, at du fremhæver den ulighed, der efter skolereformen er opstået mellem skolerne i forhold til inklusion af børn, der før har gået i specialklasser. Jeg oplever dagligt frustrede og utrygge børn, som tilbydes en skoledag, der ikke er rimelig, og føler mig som underviser ofte utilstrækkelig, fordi der ikke er ressourcer nok til at give ordentlig kvalitet i undervisningen for alle elever.

S/Y ARALDINE AF SNARØEN

Renovér rådhuset i Vordingborg, og behold de nuværende kommunale funktioner i hhv. Stege, Præstø og Langebæk, så Vordingborg ikke suger vigtige arbejdspladser ud af disse byer.

Nyheder - Danmark - Net Nyheder

Jeg syede engang en cowboy skjorte om til en mulepose og jeg har tanker om, at sy mine slidte toppe og t-shirt med print om til et tæppe som jeg fik set i en eller anden film! Super sejt!

Vogterne har imidlertid hele tiden hævdet, at udbudsforretningen var første fase i etablering af centret, og det ser desværre ud til, at vi får ret!

Så danne varer kan ikke kø bes online fø r DPH har udregnet en fragtpris. - Dette gø res ved at læ gge
varen i kurven, og sende kurvens indhold som en forespø rgsel til DPH.

En up to date renovering af rådhuset vil kun koste 87 millioner, dvs. at kommunen smider 86 millioner skattekroner ud i den blå luft! Børnefamilier ville sikkert kunne finde bedre anvendelsesmuligheder for disse millioner. Eksempelvis til at reparere på de fejl og mangler, der er opstået ved den hastigt gennemførte skolereform, herunder anlægsinvesteringer, som kommunen ikke har råd til. Eller udligning af den økonomiske skævhed, der er opstået mellem skolerne ved at inkludere børn fra specialklasserne. Uden denne udligning vil børn på Svend Gønge Skolen få dårligere undervisning end børn på . Kulsbjerg Skolen, fordi antallet af inkluderede specialklassebørn er meget større på Svend Gønge Skolen, nemlig 7,7 % i forhold til Kulsbjerg Skolens 5,7 %.

Som du gør så vasker jeg også altid mit tøj ved 85 grader.
Får mine designer/skrædder-venner til at lappe mit tøj, hvis det går i stykker.
Hvis det er slidt og gammelt smider jeg det i en Røde kors container, så det kan gå til en god sag.
Jeg elsker at tage til lagersalg, hvor man kan finde super gode fund fra tøjdesignere man ellers ikke har råd til normalt. Ligeledes med trendsales og loppemarkeder!

Men måske ligger forklaringen et helt andet sted? Når man kikker efter oplæggets begrundelser for valget af ’delvis sammenlægning’ med nybyggeri i Vordingborg (den model, man nu vil realisere), er den vigtigste begrundelse (citat):

Vordingborg Kommune har med 87,87 en af de højeste grundskyldpromiller i hele landet, og der er eksempler på grundskyld-skattestigninger på 655 % (sekshundrede) eller mere i de senere år. Derved sker der en urimelig kommunal merbeskatning af alle de sagesløse husejere inkl. pensionister og andre uden fast indkomst i forhold til tidligere. Grundskyldpromillen burde efter min mening være max 68,5 og ikke de nuværende 87,87. Jeg har derfor følgende opfordring til politikerne i Vordingborg Kommune: