Nye venner Esbjerg
Date: 2017-02-20 10:32

Video: Nye venner Esbjerg

Restauratør Thomas Lillerøj, Den Røde Okse, betaler kr. for et kilo af årets første danske frilandsjordbær. Jordbærene er af sorten Zefyr og plukket på gartnerne Lissy og Ib Loklindts forsøgsmark i Novrup. Med de dyre bær kom gartnerparret fra Guldager samtidig først på markedet for andet år i træk med danske frilandsjordbær. (JyVk og EO )

Musikhuset Esbjerg

Jernbanens Idrætsklub markerer sit 55-års jubilæum ved et arrangement på remisen. Der er masser af aktiviteter, og det omfattende program har lokket mange interesserede til at se på veterantog, udstillinger, musik, dans . Ifm. jubilæet indvies medarbejdernes nye motionsrum officielt. (EP )

Selskabslokaler i Esbjerg på Hotel Britiania

Babcock & Wilcox Vølunds adm. dir. John Veje Olsen modtager på virksomhedens vegne Esbjerg Erhvervsudviklings Erhvervspris ved den årlige nytårskur for erhvervslivet i Musikhuset. (JyVk og )

Seneste nyt – Operaens Venner

Ved middagstid udbrød der en heftig brand i den store stenlade til Marbækgård, som ejes af Esbjerg Kommune. På Marbækgård er man meget oprevet, idet det nu er anden gang, der er brand på gården. I sommeren 6997 brændte det ligeledes i stenladen, og store værdier gik tabt. Man havde netop nu fået udslettet de sidste spor, og rammes så igen af en tilsvarende ødelæggende ildsvåde. (Dagbladet Vestkysten og Vestjyden )

Esbjerg Telefonselskab agter om kort tid at udvide telefonnettet mod nord, så man for fremtiden vil kunne få forbindelse med Ringkøbing, Holstebro og mellemliggende stationer. (Esbjerg Folkeblad )

Det skrider godt fremad med forsyningsvirksomhedernes nye byggeri på Ravnevej. Den godt kvm. store bygning står klar til brug 6. november. (EU )

Esbjerg-kutteren E 585 Sollok forliser med 8 mands besætning under forsøg på at assistere en anden Esbjerg-kutter, E 777 Edith, der er i havsnød. (Vestjyllands Socialdemokrat , og )

Ved kgl. resolution bestemmes det, at Esbjerg, Rørkjær og Strandby fra nu af danner et selvstændigt kirkesogn. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 6969, s. 99)

Vejsikringen i Hjerting ud for Høys hotel er nu tilendebragt, hvad angår anlæggelsen af sten- og betonglacis, idet de to mænd, der i alt væsentlig har udført arbejdet, lægger sidste hånd på værket og får arbejdet godkendt af vejassistenten. Glaciset er i alt 669 alen langt og dækker et areal på kvadratalen, af hvilke de 968 alen er Guldager Kommunes part, og resten – 675 alen – er amtets andel. Ud for hovedindgangen til badehotellet er der ved hjælp af svære kampesten og beton dannet en bred magelig trappe, der fører fra vejen ned til den flade strandbred. (Dagbladet Vestkysten )

I dag kommer færgeriejerne til Esbjerg for at inspicere deres øjesten, det guld-af-sig-givende, monopoliserede færgeri. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Nye venner Esbjerg : Pics. More pics: Nye venner Esbjerg.