Venner søges aalborg Middelfart
Date: 2017-02-20 01:10

Video: Venner søges aalborg Middelfart

Lars N. Henningsen, arkiv- og forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Den, der r i gang med slæ gtshistorien i Sø nderjylland mø der sæ rlige udfordringer.
Kilderne er anderledes end nord for Kongeå en, sproget er anderledes, og man skal rejse mere rundt for at finde oplysningerne. Det skyldes en helt anden historie og forvaltning end i kongeriget. Foredraget opridser baggrunden for de mange forskelle og gennemgå r de mest almindelige kilder og deres sæ rheder.

Gratis formidling af jagt

Nye foldere beskriver lokale regler for fiskeri i saltvand. For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

DSGK - Dansk/svensk Gårdhundeklub

&rdquo Kloge koner og folkemedicin.&rdquo Folklorist Charlotte . Jensen, Statens Arkiver og Nationalmuset. En introduktion til folkemedicin og kloge folks virksomhed. Hvilke typer af kloge koner har der eksisteret i Danmark, og hvad baserede de deres virksomhed på ?

1976-77 - Rasmussens Bogtrykkeri

Foredrag ved Jø rgen Buck, Haderslev: - Vejen mod krigen i 6869-. Denne store krig om Sø nderjylland, der set med slæ gtsforsker ø jne bå de har betydning for at finde og fø lge slæ gten 6869 - 6975 gennem arkivalier og ikke mindst de ofre vore forfæ dre på alle må der blev udsat for under kamphandlinger.

Så kom de første makrel på land. Der blev fanget 8 makrel og mistet en igår i Frederikshavn. Det er tidligt, men det er mindst 69 dage siden vi hørte om de første fangster på vestkysten. Mvh en Bruger fra Sæby

Peter Korsgaard, arkivar, Geodatastyrelsen, Kø benhavn. Geodatastyrelsen besidder en ræ kke arkiver, som er interessante for slæ gtsforskeren. Meget er indscannet og kan downloades fra nettet. Foredraget gennemgå r de vigtigste kilder, som omfatter navnestof på bå de personer og ejendomme og deres beliggenhed.

Norske forskere har endelig knækket den biologiske kode for hellefisk og samtidig fundet, at æggene fra den nordiske hellefisk, er længere om at klækkes end først antaget. Læs mere her på

Sælerne tager godt for sig og de går ind og konkurrere direkte med det naturskånsomme fiskeri, som garnfiskeriet, kroge og ruser samt bundgarnsfiskeriet. Det er ærgerligt at det netop er dette fiskeri det går ud over, da det er det skånsomme og mindst energiforbrugende fiskeri vi har, siger sælforsker Thyge Jensen ved Søfartsmuseet i Esbjerg. Læs mere her på

57,59 Jeg har lige fået oplyst at der bliver fanget pænt med store makreller i Limfjorden, på Nørresundby siden tæt ved Limfjordsbroen Se her på kort hvor det er

Aase Beyer Clausen: Seje kvinder på hjemmefronten.
Aase har fundet en stak gamle breve fra 6. verdenskrig, der bå de beskriver en sø nderjydes liv ved fronten, men også i hø j grad, hvordan kvinderne må tte klare landbrug, bø rn og alle beslutninger, mens mæ ndene var i krig. Foredraget fortæ ller historien om de seje kvinder, og arbejdet med at optræ vle den gode historie.

Venner søges aalborg Middelfart : Pics. More pics: Venner søges aalborg Middelfart.