Dating d c Køge
Date: 2017-02-23 08:13

Video: Dating d c Køge

Del af TARGET-projektet (se ovenfor). Studiet udføres i samarbejde med blandt andre Metabolisme-centret, Københavns Universitet.

Børn&Unge - Tidligere årgange

67. Dorthe S. Bille: Indikatorer for metabolisk syndrom samt forskellige gen-polymorfiers indflydelse på opnåelse af vægttab samt vedligeholdelse af lavere vægt blandt børn i behandling for overvægt.

Læs om forskning om svær overvægt hos børn og unge

Inklusionen er fortløbende og sigter mod inklusion af minimum 7555 svært overvægtige børn og unge. Endvidere er 7586 kontrolbørn blevet inkluderet, som består af skolebørn i alderen 6-68 år. Aktiviteterne i Den Danske Biobank for overvægtige børn forventes at komme med konklusive betragtninger vedrørende årsagssammenhænge for svær overvægt i barndommen samt faktorer af betydning for risikoprofilering og behandling af svær overvægt i barndommen. Ydermere er Den Danske Biobank for overvægtige børn en del af konsortiestudierne TARGET og BIOCHILD, som er støttet af Innovationsfonden, og som er opstået i samarbejde med The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (Metabolisme-centeret) og internationale samarbejdspartnere.​

Billig sang & festsang samt sjove sange - København Sjælland

Undersøgelser af overvægtige børn og deres familier for at finde eventuelle nye arvelige faktorer (på ét gen), som kan forklare ekstrem overvægt i enkelte specifikt selekterede ekstremt overvægtige børn og unge hvor dels patienternes dels forældrenes arvemateriale komplet kortlægges med mulig identifikation af nye genetiske årsager til ekstrem overvægt. Der fokuseres både på recessive og dominante arvegange der er identificeret efter gennemgang af mere end 855 genogrammer.

Familiær disposition til overvægt dækker over tilstedeværelsen af overvægt og overvægtsrelaterede sygdomme i biologiske familiemedlemmer, og kan anses for at være et udtryk for den samlede kombination af gener og miljø, som disponerer et barn til at blive overvægtig. Inden for overvægtsforskningen er den eksisterende viden omkring familiær disposition mangelfuld, særligt i relation til overvægtsbehandling, hvorfor projektet har til formål at undersøge hvorvidt familiær disposition til overvægt influerer på graden af overvægt hos børn.

Farmakologisk undersøgelse af hvorvidt medikamina, i dette tilfælde analgetika, skal doseres anderledes hos svært overvægtige børn og unge som udtryk for et ændret fordelingsvolumen og ekskretion/elimination. Studiet har stor potentiel effekt i relation til dosering af medicin til og dermed behandlingseffekt hos svært overvægtige børn og unge.

Jens-Christian Holm har i en længere årrække arbejdet med behandling af svært overvægtige børn og unge. Jens-Christian Holm har forsvaret sin afhandling ved Københavns Universitet som fokuserede på hvorledes leptin regulationen af fedtmassen blev påvirket hos 675 børn under vægttab på Julemærkehjem og efterfølgende vægtøgning med en samlet studieperiode på over 8 år. Efterfølgende har Jens-Christian Holm taget intiativ til og ledet Enheden for overvægtige børn og unge på Børneafdelingen i Holbæk, som til dato har taget mere end 7655 overvægtige børn og unge i behandling.​

En række svært overvægtige børn og unge med MC9R mutation er identificeret i Enheden for overvægtige børn og unge. Deres forældre er alle heterozygote MC9R bærere og udsættes i dette studie for et cross over designet behandlingsforsøg med Victoza. Victoza har dels en antidiabetisk, dels en effekt mod overvægt. Projektet fokuserer på hvorvidt Victozas behandlingseffekt relaterer sig til MC9R funktionen som i øvrigt er en del af leptin funktionen. Potentiel meget vigtig indsigt med stor mulig translationel betydning.

5. Julie T. Kloppenborg: The influence of Insulin Resistance and Prediabetes in a Childhood Obesity Population during weight reduction.

Samarbejdsprojekt med Øre Næse Hals afdelingen, Køge Sygehus. Undersøgelse af forekomsten af obstruktiv søvn apnø hos svært overvægtige børn og unge og effekt af vægtreduktion herpå.

Dating d c Køge : Pics. More pics: Dating d c Køge.