Kontaktannonce jp Stevns
Date: 2017-02-25 13:20

Video: Kontaktannonce jp Stevns

  Parrim / kuplet er stavelsesrim, hvor sidste ord i en verslinje rimer med det sidste ord i den verslinje, der følger lige efter.

  Mandlige rim er stavelsesrim, hvor der rimes på en trykstærk stavelse, der er verslinjens sidste stavelse. Prøv fx med en søgning på sød.

  Øjerim / skriftrim / neuruppinere er ord, der umiddelbart opfattes som rim, når man ser dem, men som ikke gør det rent lydligt, fordi placeringen af ordenes betonede vokaler er forskellig - eksempelvis kartofler og sjofler. Prøv fx en søgning på piccolo.

  Klamrerim / omsluttende rim / kiastisk rim er stavelsesrim, hvor sidste ord i en strofes første og sidste verslinje rimer.

  Identiske rim / rime riche er stavelsesrim, hvor der er lydlig lighed mellem både konsonanter og vokaler, der indgår i en trykstærk stavelse. Identiske rim er således også en slags bogstavrim.

  Dette er ikke nogen rimordbog, som rimordbøger er flest. Det er en rimsøgemaskine. Din søgning bliver sammenlignet med tusindvis af ord i en database. Disse ord er indekseret efter en lang række faktorer. Jo flere sammentræf der er mellem disse og din søgetekst, jo større er sandsynligheden for, vi har et rim - men i sidste ende det er DIG som står for sorteringsarbejdet.

  Stavelsesrim benævner lydlig lighed mellem ords sidste betonede vokaler. På denne side finder du et værktøj, som forsøger at matche ord ud fra dette kriterie.

  Bemærk: Mobiludgaven er begrænset i indhold og funktionalitet fx vises der ofte færre søgeresultater end på denne side. Mobiludgaven er tilpasset skærmstørrelser fra 795 pixel i bredden.

  Der findes mange typer af stavelsesrim: Brudt rim, enderim, indrim, kæderim, klamrerim, krydsrim, kvindelige rim, mandlige rim, midtrim, øjerim, ørerim, parrim, sekvensrim og svævende rim.

  Skriv ordet som det udtales i stedet for den korrekte stavnemåde. I mange tilfælde kan dette forbedre resultatet, selv om indekseringsalgoritmen tager højde for en lang række homofoner.