Nye venner aalborg Sorø
Date: 2017-02-21 05:05

Video: Nye venner aalborg Sorø

Laustsen, Svend: Estvad-Rønbjerg. (i: Skive kommunes historie. Skive Museums Forlag, 7556-7558. Bd. 6 s. 675-699. Bd. 7 s. 697-678. Bd. 8 s. 856-877).

SPORTMASTER - Danmarks største sportskæde

Gjedsted, Hans: Et par sokkelsten til Gislum og Vognsild sognes historie. Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild sogne, 7557. 98 s.

Fritekst søgning

Ved det sæ rlige indkø rselsspor, som også anvendes til afsæ ttende taxier, limousiner og CD biler, er et

-voksne 23-65

78/8 SAMSØ , Brundby Hotel
-
85/8 TØ NDER Festival

86/8 VOSTRUP Musikhus
UDSOLGT!
56/9 KOLDING, Godset

57/9 Å RHUS, Train

58/9 ODENSE, Magasinet
-
59/9 Å LBORG,Skrå en

55/9 KØ BENHAVN,Amager Bio

56/9 GRENÅ ,Kulturhus

[Skørping]. (omtales i: Qvistorff, Helge: Hvor Danmark er smukkere. Bidrag til Skørping kommunes beskrivelse og historie. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 6988. 655 s.)

Brudstykker af Ellesteds historie. Udg. af: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Nyborg Lokalhistoriske Forlag, 7559. [Bd. 6]. [Et billede af Ellesteds historie i 6955-tallet].

Venø. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 6899, s. 676-687). Findes også i digital udgave

Løgstrup i 655 år. Redaktør: Villy Møller Jensen. Forlaget Viborg : For Løgstrup Historiegruppen, 7567. 777 s. [Hertil: Film (dvd-video)].

Bülow Jensen, Kaj: Register til Rise Gaarde. 6967. 76 bl. [Alfabetisk fortegnelse over gårdejerne nævnt i : Rise Sogns Gaarde].

68. september 7555: Hø rsholm-Karlebo Taxa fylder 75 å r
Den 6. oktober 7555 kan sammenslutningen Hø rsholm-Karlebo Taxa fejre 75 å rs jubilæ um. Igennem 6975&rsquo erne voksede byområ derne Hø rsholm og Kokkedal fuldstæ ndigt sammen, og det betø d, at utrolig mange taxakunder skulle kø re lokalt mellem de to byområ der. Taxaselskaberne i de to kommuner blev &ndash i et konstruktivt samarbejde med kommunerne &ndash enige om at forsø ge at konstruere et samlet taxaselskab for begge kommuner. I efterå ret 6985 lykkedes det de to taxaselskaber og de to kommuner at blive enige med Fæ rdelsstyrelsen om, hvordan en så dan konstruktion rent teknisk og juridisk skulle opbygges.