Venner søges i sønderjylland Gribskov
Date: 2017-02-23 14:03

Video: Venner søges i sønderjylland Gribskov

Stø tte til skandinaviske formå l. Ansø gning skal indeholde stø rrelsen af ansø gt belø b samt meddelelse om, hvorvidt andre fonde er ansø gt til samme formå l (navne angives). Ansø gningsskema: ja. Ansø gningsfrist: 65. januar. Å rl. uddeling ,8 mill. skr. Adr.: c/o SE-banken, S-95559 Gö teborg. Hjemmeside:

Tullebo

En Cookie er et lille stykke data, som gemmes på din egen computer, nå r du bruger internettet. Cookies bruges . til at registrere din adfæ rd på en specifik hjemmeside, og til at huske dig næ ste gang, du besø ger samme hjemmeside. De oplysninger en cookie gemmer, bliver blandt andet brugt til statistik eller til at forbedre din oplevelse af hjemmesiden.

-voksne 23-65

Stø tte til fremme og udvikling af den kunstneriske udformning og præ sentation af danske frembringelser samt stø tte til andre kunstneriske og kulturelle områ der. Fonden yder efter det oplyste ikke stø tte til instrumentkø b. Ansø gningsskema: nej. Uddeling: lø bende. Adr: Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 6598 Kbhvn K. Tlf. 88 68 68 68.

Stø tte til almenvelgø rende og humanistiske, kunstneriske og videnskabelige formå l. Ansø gningsskema: nej. Uddeling: hele å ret. Adr: Adv. Niels Kahlke, Kø bmagergade 8, 6655 Kbhvn K. Tlf. 88 67 75 55.

Stø tte til almen velgø renhed og til almennyttige formå l. Ansø gningsskema: nej. Vedlæ g frankeret svarkuvert. Adr: Den danske Frimurerorden, Velfæ rdsdirektoriet, Box 7568, 7655 Kbhvn Ø .

Hø | Webshop | Hø | Hø | | | Cookie- og privatliv

Stø tte til at bevare og fremme danske nationale formå l i ind- og udland. Endvidere . stø tte til det danske arbejde i de sø nderjyske landsdele. Ansø gningsskema: nej. Uddeling: lø bende. Adr.: Hrs. Jon Palle Buhl, Valkendorfsgade 66, 6656 Kbhvn K.

Her kan du stille kloge og dumme spørgsmål, grine over hormoner, få et klap på skulderen og et kærligt råd med på vejen.
En terminsgruppe på Min-Mave består af 855 af dine nye bedste venner, og de er guld værd under graviditet og barsel.
Se hvad de snakker om lige nu – klik her

B 798 rn er mere modtagelige for sygdomme end de fleste voksne. Det skyldes at vi f 798 des med et umodent immunsystem. Barnet beskyttes i livmoderen indirekte af moderens immunsystem, som via moderkagen sender antistoffer til barnet. L 785 s mere

Adr: Konsulent Per Fischer, c/o Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 7, 6998 Kø benhavn K. Tlf. 7575 9576, fax 7575 9578

Venner søges i sønderjylland Gribskov : Pics. More pics: Venner søges i sønderjylland Gribskov.