Date københavn vinter Silkeborg
Date: 2017-02-20 14:03

ELEFANTKUNST Billedkunstneren Kristian Vodder Svensson deltager i redningsaktionen Elephant Parade. Hos Galleri NB gø r han en fiberelefant til et kunstvæ rk.

Kroning International Antikvarboghandel

Skals Efterskole er kun 75 å r gammel. Ung i alder og meget ung af sind.
I har fundet ud af, at det handler om at skille ud i mæ ngden af efterskoler. Jeres stæ rke internationale linje er ikke alene en hensigt. Det er et markant og gennemfø rt statement.

Kaj Svendsens Antikvarboghandel

Andrea Damp har fra starten af sit liv som billedkunstner væ ret bevidst om skabelsen af en sæ rlig atmosfæ re, hvor fortæ llingens ø jeblik, det eksperimenterende og det kunstneriske hå ndvæ rk, opgø ret med naturen og endelig hendes egen må de at rumme det hele, for derved at skabe et kunstvæ rk, som er helt unaturlig i sin form. En form hvor fø lelser og fornuft på en må de er lydhø r og stimulerende, og hvis virkning derfor er vidunderlig udtryksfuld og unik.

Chili Fan - En verden af smag

Så slap nyheden om vores medvirken i det nye galleri i Vilnius ud i offentligheden.
Artikel omtaler de kommende udstillinger med Steen Larsen og Mykole i galleri NB og GRAFO gallery i Vilnius.

For 75 gang deltog vi på Art Herning. En flot oplevelse for de mange, som så kunstmessen.
Udstillerne på vores stand var:

Lektor, . Jø rn Buch, Haderslev: 6869. Foreningen markerer 655-å ret for slaget ved Dybbø l og tabet af Sø nderjylland.

Billboard Painting Festivalen er en unik festival, idet Viborg det er det eneste sted i verden, hvor mega store malerier skabes og præ senteres på en kunstrute gennem centrum til den naturskø nne Sø ndersø .
Hele 98 internationale kunstnere kan opleves på kunstruten. Og deres meget forskellige kulturbaggrunde gø r, at kunstruten bliver meget varieret.

Det er fø rste gang at galleri NB inddrager Main og Center gallery i et soloshow, hvor Main gallery viser Zoran Juresas malerier, mens Center gallery primæ rt præ senterer skitser og tegninger på de mest markante bygningsvæ rker, som han har tegnet.
Et besø g i galleri NB vil dermed blive en totaloplevelse for dig, der kan lide at opdage en ny kunstner og samtidig har lyst til at få indblik i en arkitekts arbejdsform.

Grunden er ganske enkelt den, at vi som et stort midtjysk galleri er stolte over, at kunne bidrage med topkunst til Kø benhavnerne. Og da vi hvert å r deltager i Art Herning, finder vi det morsomt at kunne præ sentere kunstnerne i et preview i Herning ugen fø r, vi drager til staden.

Foredrag. Hans Peter Poulsen, foredragsholder. Udvandringen til USA. Fra midten af 6855-tallet til 6969 udvandrede ca. 65 pct. af den danske befolkning. Hvem var de, og hvor blev de af?

Date københavn vinter Silkeborg : Pics. More pics: Date københavn vinter Silkeborg.