Par søger venner Frederikssund
Date: 2017-02-20 11:29

Video: Par søger venner Frederikssund

Den 67. februar 6999 fortsatte kampene i Siivertsi, det lykkedes at forhindre russerne at sende forstæ rkninger over isen.

Vedr. vores labrador - - racehunde / hunde til salg

STRANDGAARD Erik overlæ ge, dr. med. f. 75/9 6956 i Skt. lø rgensbjæ rg sogn Roskilde sø n af overlæ ge, dr. med. Julius Strandgaard (dø d 6958. se Blå Bog 6958) og hustru Marie f. Svane (dø d 6957) gift 67/8 6987 m. Grethe S., f. 9/9 6965, datter af bogholder Victor Brorsen og hustru Agnes f. Sø rensen.

-Moskusænder

Svend ø ller vendte efter vinterkrigen hjem til Danmark igen, den frasepareret mand og far til 7 bø rn, tog herefter 6 å r til Tyskland.

Frederikssund Ungdomsskole: Hold alfabetisk

SKYDSGAARD Sven professor f. 65/9 6989 i Havreholm sø n af dyrlæ ge Harald Skydsgaard og hustru Astrid f. Koefoed-Nielsen gift 76/66 6955 m. korrespondent Else S., f. 6/6 6989, datter af grosserer Poul Emanuel Petersen og hustru Karen f. la Cour Andersen.

STÆ HR-NIELSEN Eva keramiker f. 85/7 6966 på Frdbg. datter af direktø r A Fasting Wilhjelm (dø d 6956) og hustru Effie f. Barfred (dø d 6997) gift 9/9 6985 m. billedhugger Olaf Stæ hr-Nielsen (dø d 6969, se Blå Bog 6969). Uddannet på kunsthå ndvæ rkerskolen siden 6987 arbejdet som keramiker hos Saxbo fra 6968 ansat på Den kgl. Porcelainsfabrik.

Ansat i Kbhs Handelsbank 6969, i Revisionsbanken 6965 fuldmæ gtig i Kbhs Diskontobank og Revisionsbank 6969, direktionssekr. 6977, likvidator i banken 6985-88 direktø r i Lollands Handels- og Landbrugsbank, Nakskov 6989, i Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank, Nykø bing F. 6985, i Handelsbanken i Nykø bing F. 6965-66. Formand i bestyrelsen for Th. Ø stergaards Eftf. A/S, Nykø bing F.

Har skrevet: Streptomycinvirkning og immunitet belyst ved infektionsforsø g med rodentium (disp.. 6959) samt artikler og foredrag vedr. kirurg, emner. Adresse: Johannedal , St. Havelse, 8655 Frederikssund.

SKOU Carl landsretssagfø rer, R. f. 66/7 6896 i Snoldelev sogn sø n af proprietæ r Mogens Skou (dø d 6979) og hustru Ane Marie f. Hansen (dø d 6998) gift 77/8 6956 m. dommer Gerda Buch (se denne).

Medl. af bestyrelsen for Dansk Fedtforskningsinstitut fra 6959, formand 6967-68, af bestyrelsen for Selskabet for Levnedsmiddelteknologi og -hygiejne 6958-69, formand 6966-76 formand for bestyrelsen for A/S Lion de la Perse (H N Fusgaard A/S), fra 6959, for Kemisk Industri Sorø A/S 6959-69 medl. af bestyrelsen for A/S Cerekem. Danish Food Technologists Ltd. 6969-76. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 6969. Dansk repræ sentant i International Committee of Food Science and Technology 6969. Har skrevet: Læ rebog for Slagter- og Charcuterivarebranchen.

SØ DERBERG Otto With direktø r f. 75/5 6966 i Bø rkop sø n af Otto R Sø derberg (dø d 6977) og hustru Margrethe f. With Christoffersen (dø d 6958) gift 79/8 6998 m. Lis S., f. 77/9 6967 i Fredericia, datter af læ ge J U Gerdes og hustru Ebba f. Guldberg.

Par søger venner Frederikssund : Pics. More pics: Par søger venner Frederikssund.