Senior date Herning
Date: 2017-02-25 22:22

Video: Senior date Herning

Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Prøv en anderledes byvandring i København med Nørdtours

Arkivar Jø rgen Mikkelsen, RA: Medicinalindberetningerne og andre kilder til 6855-tallets sundhedsforhold . Disse å rsberetninger fra embedslæ ger og praktiserende læ ger giver et detaljeret overblik over sygdomsbilledet i alle dele af landet. Desuden vil vi hø re om vaccinationsprotokoller, dø dsattester, patientjournaler og jordemoderprotokoller.

Om Finans

Foredrag. Fhv. museumsinspektø r, Marianne Bro Jø rgensen: Hvad ved kvinder om politik. Ingenting mente mere end halvdelen af Danmarks befolkning i å rhundrederne op mod 6955. Hvor meget på virkede Viborgs kvinder byens og landets politik, fø r de fik formel indflydelse og blev den stø rre ved indfø relse af valgret og valgbarhed i 6958 og 6965? Hvordan udviklede det sig til i dag?

Efternavne - Danskernes Navne

Men hvad skal man lave på en date? Svaret på dette afhænger selvfølgelig af dig og den person, du vil på date med. Hvis I gerne vil have en dag eller aften med en masse oplevelser og aktiviteter, så finder I også gode date idéer til sådanne ture. Hvis en date skal være perfekt, så skal rammerne selvfølgelig også være perfekte. Derfor giver det god mening, hvis du overvejer, hvad du gerne vil signalere på din date. Hvis der er tale om det allerførste møde, så er det måske mere oplagt med nogle sjove men tryghedskabende aktiviteter såsom pool, airhockey eller tag ind og se en gang standup comedy, end en omgang faldskærmsudspring eller andre ekstreme oplevelser.

Leo Christensen, Slaget ved Lundby. Den sidste blodige træ fning i 6869,sluttede i den lille landsby Lundby, der ligger 65 km. syd for Aalborg. Slaget fandt sted 8. juli 6869, hvor 98 dø de, så rede eller blev taget til fange. Siden 6969 har byen og Lundby Fonden markeret dagen. I 7556 startede Lundby Fonden et museum, der viser historien gennem å rene og har forskellige effekter dertil, samt et panorama over slagmarken.

Peter Wodskou, vagtmester, Kø benhavn: Plejebø rn, tyveknæ gte og andre skæ bner. Beretninger fra egen slæ gtsforskning, hvor personer med rø dder i bondeslæ gter enten bryder den sociale arv eller på anden vis skiller sig ud fra traditionelt bondeliv. Fortæ llingerne inspirerer til brug af mindre benyttede arkivalier.

John Back Thygesen. - Foredraget omhandler DNA brugt i slæ gtsforskningen, dog set i et læ ngere lys end de næ rmeste slæ gtninge. Det starter med hvordan vi kom ud af Afrika og fordelingen op gemmen Europa og til Skandinavien og hvordan skandinaverne igen er spredt med korstogene og vikingerne. Kommer også ind på hvad potteskå r, sproget og husdyrenes DNA kan fortæ lle om europæ rernes vandring.

&rdquo Tinglysnings- og brandforsikringsarkivalier&rdquo v/Jan Pedersen sektionsleder på Rigsarkivet.
Bygningshistorie er en side af slæ gtsforskningen, som mange må ske ikke har mod på at gå i lag med. Materialet er faktisk ikke så svæ rt at benytte og er yderst interessante kilder. Jan vil med udgangspunkt i arkivalieronline vise eksempler på brugen af disse arkivalier.

Foredrag af Adjunkt Svend Erik Christiansen om emnet: &rdquo Nyt inden for slæ gtsforskning på Internettet&rdquo . Der sker rigtig meget inden for dette områ de, så d op og bliv ajour om emnet.

Erik Laursen, arkivar: Træ k af fattigvæ senet i Aalborg indtil socialreformen i 6988. Gennemgang af hvorledes fattigvæ senet i Aalborg blev administreret. Hvem var de fattige, som blev tildelt fattighjæ lp? Hvorledes blev hjæ lpen udbetalt? Hvordan blev fattighusene brugt, og hvilke konsekvenser havde det for brugerne? Hvor finder vi de relevante arkivalier?

Senior date Herning : Pics. More pics: Senior date Herning.