Venner søges esbjerg Fanø
Date: 2017-02-24 12:37

Video: Venner søges esbjerg Fanø

I Esbjerg Byråds møde foreligger andragender fra restauratørerne Leopold Jensen, Tivoli (China Town), Magnus Sørensen, Børsen (Bonbonnieren) og J. Kr. Gluud, Casino om tilladelse til at lade beværtningslokalerne holde åbne til kl. 79 i vinterhalvåret. Byrådet, der behandler sagen i sit lukkede møde, vedtager ikke at imødekomme andragenderne. Byrådet vedtager ligeledes på anledning af et andragende fra restauratør Valdemar Nisted, Palmehaven, om tilladelse til at holde sine beværtningslokaler åbent til kl. 6, fra 6. januar 6987 at inddrage den andrageren meddelte tilladelse til at holde åbent til kl. 79 for derved at stille restaurationen på lige fod med de øvrige beværtningslokaler af samme art. (Dagbladet Vestkysten og Esbjerg Byrådsprotokol )

Tidslinje, Esbjerg Krøniken - eba

Den gamle Frodesgadebro, der blev afløst for ikke så længe siden, kunne være fyldt 55 [65, Red.] år i dag, fortæller lokalhistorikeren, overassistent H. N. Wulff, Englandsgade. – Der skete i øvrigt en hel del dengang, siger lokalhistorikeren, for Frodesgadebroen blev taget i brug 7. november 6958 [broen blev åbnet den 8. december 6958, Red.], og samtidig blev Jernevej omdøbt. Den fik navnet Exnersgade. Jernbanegade eksisterede ikke, og Skolegade var kun ført igennem til Østergade, der på sin side kun var bebygget til Østre Skoles nuværende plads. Omkring Nygårdsvej var der kun enkelte bygninger – mens resten af hele det nu så tæt bebyggede kvarter var grønne marker. (Dagbladet Vestkysten )

[Sidste Nyt] - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening

To gadekryds i Esbjerg, hvor der sker mange ulykker, ønskes lysreguleret. Det er krydsene Grådybet-Gl. Vardevej og Hjertingvej-Grådybet. På gade- og vejudvalgets møde vedtages det at sende indstilling til vejdirektoratet. (Vestjysk Aktuelt )

Velkommen til Sammenslutningen af Danske Småøer - Danske

Kunstpavillonens restaurant og konditori åbnede i formiddag for offentligheden. Det skete uden større formaliteter, men da dørene blev lukket op kl. 65, mødte en hel række håndværksmestre, arkitekterne og andre, der har medvirket til restaurantens indretning og udsmykning, frem for at tage den officielt i brug. I løbet af formiddagen kom der en lang række blomsterkurve og hilsner til direktør Pallisgård og frue, der for første gang i dag kan lukke menigmand ind i de smukke og velindrettede lokaler. (Dagbladet Vestkysten -)

Forholdene i Vognsbølparken er blevet meget forbedret i de sidste par dage. Dammene har fået tilført rent vand, og ænderne tør igen vove sig ud i det. (Vestjyden )

Den traurige sommerkomedie har afsluttet sin tarvelige sæson på Esbjerg Teater. De fleste esbjergensere vil sikkert drage et lettelsens suk, når de hører, at byen ikke længere skal bringes i vanry ved den bedrøvelige sommerkomedie. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Arbejdet med opførelsen af frimurerlogens nye bygning i Havnegade er nu ved at nærme sig sin afslutning. I løbet af næste måned vil bygningen stå helt færdig. (Dagbladet Vestkysten )

På et møde på Hotel Spangsberg vedtages det at søge oprettet et bajersk- og hvidtølsbryggeri i Esbjerg. (Esbjerg Avis )

Esbjerg Dokhavn frembyder i disse dage et interessant skue. Der er nemlig ikke mindre end seks større skibe under losning Ladningerne består navnlig af jernbanesveller. Der er fem skonnerter fra Fanø og en tremasterskonnert Osprey, kaptajn Murray, fra Dundee, der losser jernbaneskinner, komne fra Cardiff. For en fjorten dages tid siden lossede dampskibet Carlshamn fra byen af samme navn trælast fra Sverige til de vestjyske jernbaneanlæg. Hvad de så meget omtalte dybdeforhold på barren ud for Grådyb angår, da kunne vi oplyse, at Osprey, der går 66 ¾ fod dybt, havde vand nok, vel 69 fod. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis )

Nu er alt ved at være klar til stopforbuddet i Stormgade på strækningen mellem Stormgades Skole og Havnegade. I dag var Esbjerg Kommune i gang med opstillingen af stopforbudsskiltene. Så snart denne del af arbejdet er i orden, træder forbuddet i kraft. (Dagbladet Vestkysten )