Eboks dk kontakt Odder
Date: 2017-02-22 12:03

Video: Eboks dk kontakt Odder

Skal du have møde med din rådgiver, skal du aftale tid og sted med din rådgiver.
Mødet kan være udenfor åbningstid.

Afregning - Samn Forsyning ApS

Opkræ vningen kan ske betalingsservice , bankoverfø rsel eller ved indbetaling af modtaget girokort.

-Sparekassen Kronjylland

Tø mning af bundfæ ldningstanke opkræ ves lø bende. Læ s mere om tø mningsordningen her

Vores afdelinger har forskellige åbningstider for ekspedition samt kasseåbning.
Du finder hver afdelings åbningstider under hver afdeling.

Til dig der står med alle varerne på båndet i supermarkedet, mens du febrilsk klapper på lommerne eller vender bunden i vejret på tasken, kommer her en god nyhed.

Vandforbruget fastsæ ttes ud fra må leraflæ sningen enten fra må lerkort sendt fra Samn Forsyning eller dit lokale vandvæ rk, eller elektronisk aflæ sning af din fjernaflæ sning.