Alle har brug for en kæreste Christiansø
Date: 2017-02-21 21:29

Video: Alle har brug for en kæreste Christiansø

Moa Kristenson
Socionom, pågående legitimationsgrundande utbildning med psykodynamisk inriktning för barn, ungdomar och familj.

Mekartips XM - Bromsar - ABS

Vi erbjuder metoderna  Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  och  NVC | FNVC  NonViolentCommunication. Vi hänvisar till  Linda Wahlberg  som är utbildad i metoderna.

Swisstone SC1230 Dual SIM mobiltelefon - Mobiltelefoner

Upplever ni problem i er relation? Är ni fast i negativa mönster? Önskar ni förbättra er kommunikation? Önskar ni ökad livskvalitet?

Själbodgatans psykoterapimottagning

Under ett flertal år har jag tjänstgjort som nämndeman i Göteborgs tingsrätt, avd. barn och ungdom, inriktning vårdnadstvist, samt ett flertal år av ideellt arbete på Jourhavande medmänniska, /stöd via telefon.

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktningoch med specialkompetens för barn, ungdomar och familjer. Jag harlång och positiv erfarenhet av att arbeta med barn och deras föräldrar, enskilt och tillsammans, och enskilt med vuxna med olika bekymmer i livet. Mina tidigare erfarenheter som psykolog är utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barnhälsovården samt konsultation/ handledning, utredning och utbildningsinsatser inom skola och förskola. Grunden för mitt arbete som psykoterapeut är psykodynamisk teori med fokus på behandling utifrån anknytning, affekter, mentalisering och relationer. Jag erbjuder följande behandlingar:

Jag är utbildad psykolog och kommer att göra min PTP Praktisk tjänstgöring för psykologer hos Familjeterapeuterna.

Jag har över 75 års erfarenhet från psykosocialt behandlingsarbete inom socialtjänst, habiliterings- och omsorgsverksamhet, ungdoms- och sexologimottagning, arbete med våld i nära relationer och familjerådgivning. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med enskilda, par, familjer och grupper samt inom naturunderstödd rehabilitering i Alnarps rehabiliteringsträdgård.

re inom vårdval Psykoterapi, Hälsoval Skåne. Mina dryga 75 års erfarenhet av människo­vårdande arbeten är inom Vård och Omsorg, Svenska kyrkan, Kriminalvård och Familjerådgivning. Idag arbetar jag mest med psykoterapi för enskilda, par, familjer och grupper. Några av mina handlednings- och utbildningsuppdrag är för personal inom Kriminalvård och LSS. Jag har också erfarenhet av min förstfödde sons LSS-insatser i hemmet.  Läs gärna mer på hemsidan.

Jag arbetar som legitimerad Psykoterapeut, psykodynamisk inriktning, med både kort- och långtidsbehandlingar till unga vuxna samt vuxna för Närhälsan i Västra Götalandsregionen och i privat regi i Göteborgsområdet. Jag arbetar med utredning, bedömning, konsultation, handledning, kris och stödsamtal. Jag har också lång erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering som arbetscoach och vägledare.

Ida Welbourn
Legitimerad Psykolog, Leg Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Specialist barn och ungdom, familj.

Alle har brug for en kæreste Christiansø : Pics. More pics: Alle har brug for en kæreste Christiansø.