Dating for lettere handicappede Læsø
Date: 2017-02-23 11:25

Video: Dating for lettere handicappede Læsø

Den bø rnesagkyndige konkluderede herefter, at det ikke var muligt at fastsæ tte samvæ r, idet man lagde afgø rende væ gt på bø rnenes egne ø nsker. Den melding fik jeg i januar i å r efter et å rs kamp for at få kontakt til mine bø rn trods deres mors modvilje. Jeg må tte konstatere, at bø rnene selv har modarbejdet det forsø g, der har væ ret. Der er ingen tvivl om, at bø rnene er meget på virkede af situationen og har valgt at tage parti for deres mor. Men der er heller ingen tvivl hos mig om, at deres reaktion bygger på en helt forkert antagelse og at deres reaktioner ikke er til gavn for dem hverken på kort eller langt sigt.

Tiderne Skifter

Efter denne episode blev det meget vanskeligt for mig at nå til aftale med min ex-kone om samvæ r. Vi var i midten af januar må ned og på dette tidspunkt vidste vi ikke, at vi ville komme til at vente næ sten 8 må neder på at få et mø de i Statsforvaltningen. Min ex-kone valgte at engagere en advokat, og jeg gjorde det samme.

15-årige Sara: Jeg koster 1000 kroner – Ekstra Bladet

Du godeste er der flere som anser det for ok at blive holdt af en mand der har valgt dem fra.

Har han en god økonomi skal han betale ekstra i børnebidrag - derudover skaber han jo et hjem til sine børn med den levefod han har råd til.

Den kvinde der er blevet valgt fra må så skabe et hjem udfra de betingelser hun har og ja det er da sur røv hvis man har bragt sig i den situation at være afhængig af sin mands status og løn. Betyder det han skal i dømmes evig forsørgelse - jeg mener der er jo heller ingen pensionsopsparing fra kvindes side af.

Men disse historier påkalder desværre smerteligt at det er en utrolig dårlig ide ikke at sikre sig for fremtiden.

Bloggen - Hjælp mig, mine børn vil ikke se mig

Kære Christian
Det er dejligt at du har givet dig tid til at forklare baggrunden for
dine valg. Og ja. Det er ALTID lettere bagefter, at se, hvad man skulle have gjort i stedet for det man gjorde.
Jeg tror, dog du skal se bort fra din følelse af at du "køber" din X og dine børn. Personligt, mener jeg IKKE at du køber dem. (taler af egen erfaring). For mig at se, er dit økonomiske bidrag med til at bedre forholdene for X og børn og det må trods alt give DIG en personlig tilfredsstillelse.

Håber på det bedste for din X, dine børn og for dig.
Mvh Johama

For at undgå unø dige diskussioner og konflikter i hjemmet, valgte jeg herefter mest at opholde mig hos mine foræ ldre. Det lykkedes mig i de fø rste 69 dage at træ ffe aftale med min ex-kone om, at jeg kunne hente bø rnene og væ re sammen med dem nogle timer i hver weekend. Det blev brugt på at besø ge mine foræ ldre, hvor vi havde ro til at væ re sammen.

Siden Statsforvaltningen afsluttede deres behandling af sagen har jeg forsø gt igen at få klinket skå rerne mellem min ex-kone og jeg. Det lykkedes mig at få nogle telefonsamtaler med hende hen over forå ret. Her lod jeg hende skæ lde mig ud og få luft for hendes frustrationer. Det var så belastende at hø re på , at jeg efter en af episoderne oplevede flere tilfæ lde af svimmelhed, som sikkert var forbundet med det enorme stres, hun på fø rte mig. Jeg forsø gte bare at tage imod uden at give tilbage. Samtidig vidste jeg, at hun med den voldsomme vrede, så var det næ rmest umuligt at nå til nogen form for forsoning med hende. Alligevel prø vede jeg, så godt jeg kunne.

Ville ønske der var en "LIKE" -knap.

Flot og modigt af dig Christian :) Jeg ønsker det bedste for dine børn og dig...

Fø rste aftale forlø b uden problemer. Bø rnene så jeg var tilstede, men dette gav ikke anledning til nogen kontakt.

Næ ste afale forlø b ligeledes problemfrit med min datter. Jeg benyttede lejligheden til at henvende mig til hende mellem to kampe, men hun gav udtryk for, at jeg skulle gå . Det respekterede jeg og gik tilbage på min plads blandt de andre foræ ldre.

Min sø n reagerede desvæ rre meget kraftigt på det andet mø de. Han henvendte sig til mig og bad mig om at gå . Jeg skulle overvæ re hans gymnastiktræ ning. Jeg forklarede ham, at jeg jo gerne ville se ham, og at hans mor og jeg havde aftalt det. Han gik tilbage til sin træ ning blot for kort efter at komme retur, hvor han straks begyndte at sparke, slå og rå be af mig. Vi forlod salen på den må de og uden for dø ren valgte jeg efter flere forgæ ves forsø g på at få Casper ned på jorden at forlade stedet.