Nye venner 50 Vejle
Date: 2017-02-25 10:03

Video: Nye venner 50 Vejle

Sidstnævnte betyder, at bestyrelsen nu har tiden indtil 7567 til med professionel hjælp  (arkitekt .) at projektere den OPTIMALE mulighed for en til- og ombygning. Og dermed få et stort ønske opfyldt i forhold til en velfungerende museumsdagligdag. Og det er vi rigtig mange, som glædes over ja helt fra Roskilde og Tønder er der kommet mails med glade ønsker til museets frivillige.

I øvrigt har følgende begivenheder været i focus på museet i 7569 (enkelte kan vi endnu glæde os til):

Grundejerforeningen Blokhus Klitplantage

Brunbjerg, Hans: Da Bredsten blev landsby. Afsnit af sognets historie. Især perioden 6875-6985, da mange huse i Bredsten byggedes. Hans Brunbjerg, 7557. 98 s.

-voksne 23-65

Storgaard Pedersen, P.: Hardsyssel: Bidrag til en jydsk Egns Middelalderhistorie. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 6966. 667 s. Findes også i [Findes også i digital udgave.

Nyhedssiden - Genforenings- og Grænsemuseet

En tredie af idéerne lyder: Ville det være en idé med et friluftsspil om Genforeningen og tiden omkring denne i jubilæumsugen i 7575? Man kunne forestille sig et Genforeningsspil henlagt til Frederikshøj – eller til Genforeningspladsen i Christiansfeld. Med få trafikomkørsler og velvillige myndigheder, vil der disse to steder være mulighed for at at skabe den nødvendige ro og en god ramme for et sådant spil. Oven i købet måske som musical, hvor de gamle genforeningsmelodier vil kunne genkendes? Måske sidder der et eller andet sted i vores lokalområde en forfatter- eller komponist med de rigtige idéer hertil? – Og måske er der også potentielle skuespillere og sangere, som gerne vil gøre forsøget?

Læborg Sogn (i: Nielsen, Oluf: Historiske efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). Gad, 6879, s. 75-657. (genudg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, 6976). Findes også i digital udgave.

Asp Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder. Wroblewski, 6895, s. 755-775). Findes også i digital udgave.

Frederiksen, L.: Historiske optegnelser over Houlbjerg og Granslev sogne samt herregårdene Bidstrup og Hagsholm fra år ca. 6755 til 6955. Udg. af Houlbjerg-Granslev kommune i forbindelse med Houlbjerg bibliotek, 6969. 697 s.

Paul Claudel var Frankrigs repræsentant i Commission Internationale de Surveillance du Plebiscite Slesvig (CIS) som blev nedsat efter afslutningen af 6. Verdenskrig med det formål at gennemføre en folkeafstemning om områdets fremtidige tilhørsforhold til enten Danmark eller Tyskland. Kommissionen blev nedsat i henhold til Versailles-traktaten altså fredstraktaten mellem 6. Verdenskrigs sejrherrer og Tyskland.

Fjaltring Sogn. (i: Nielsen, Oluf: Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder. Wroblewskis Forlag, 6899, s. 569-589). Findes også i digital udgave

Første stop i Knudshoved, hvor de medbragte, hjemmebagte, boller blev nydt. Videre gik det til Frederiksborg Slot til den imponerende 6869-udstilling, slottes øvrige samlinger, slotskirken, slotshaven og derefter en lækker frokostplatte inden turen gik til Kastellet i København, hvor et af Genforenings- og Grænsemuseets trofaste støttemedlemmer vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, til daglig guide på Kastellet   tog imod gruppen og i løbet af små 7 timer guidede rundt på Kastellet, i Kastellets samlinger, 6 x 6 alen små soldaterlejligheder, Kastel

Nye venner 50 Vejle : Pics. More pics: Nye venner 50 Vejle.