Venner søges vejle Guldborgsund
Date: 2017-02-25 10:27

Video: Venner søges vejle Guldborgsund

Bordtennisspillerne Gudrun Kahns og Frida Brøbech, EBTK, overrækkes Esbjerg Bys Idrætspris 6958. (Dagbladet Vestkysten )

Øernes Mopaklub

Man skal nu i gang med at hæve kutteren Sæby, tilhørende N. Nyholm, der er sunket i Østhavnen. Den kom på banken i lavvande, væltede om og sank ved næste højvande. (Dagbladet Vestkysten )

Vagthunden på Solkysten

Vejdirektoratet meddeler Esbjerg Kommune, at Vejfonden vil yde kr. til den sidste del af Darumvejs forlængelse, og arbejdet med den sidste del af det store projekt, der . omfatter tunnelen under havnebanen, kan nu sættes i gang. (Dagbladet Vestkysten og Vestjyden )

Tidslinje, Esbjerg Krøniken - eba

Nogle grusdynger, som i umindelige tider har henligget i Kirkegade, kunne trænge til at blive flyttet. De har ligget og ventet på, at gaden skulle grundforbedres. Men da dette nu er opgivet, kunne man passende jævne grusdyngerne. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Konsul Kaalund fra Kolding holder efter indbydelse af den herværende Detailhandlerforening et foredrag på Hotel Royal om næringsfriheden i Danmark. Det ret interessante foredrag påhøres af en meget lille forsamling. Den væsentligste årsag hertil sikkert søges i den mangelfulde annoncering. Det mest udbredte blad i Esbjerg er Vestjyllands Socialdemokrat. Vil man have det store publikum i tale, må man annoncere i dette blad. (Vestjyllands Socialdemokrat )

Ved licitationen over fødevarer til Esbjerg Kommunale Sygehus fik følgende overdraget leverancen for det kommende halvår: Købmand B. Rasmussen, kolonialvarer. Ostehandler Hansen, ost. Slagter Hertz, kød og flæsk. Arbejdernes Fællesbageri, rug- og franskbrød. Bager Ernst, sigtebrød og småbrød. Fiskehandler Toft Jensen, fisk. Andelsmejeriet, smør, mælk og fløde. (Vestjyllands Socialdemokrat )

På Esbjerg Byråds møde stiller skoleudvalget forslag om at man allerede nu indleder projekteringen af Esbjergs tredje friluftsbad. Det skal ligge ved Gammelby Skole. (Dagbladet Vestkysten )

Esbjerg Sparekasse har gennem de sidste måneder ført stadig mere intense forhandlinger om sammenslutning med Sparekassen Bikuben, eller som den også hedder Sparekassen Danmark. Sagen er efterhånden nået frem til det stadium, hvor vi i Esbjerg må siges at være klar til en sammenslutning, siger direktør Kay Dragsted i dag til Vestkysten. (Dagbladet Vestkysten )

Team Esbjerg-håndboldspilleren Lotte Grigel, 68, overrækkes Esbjerg Kommunes Talentpris 7559. (UE og UE )

Varde Banks Esbjerg-afdeling holder åbent hver eftermiddag fra oktober 6898. (Kilde: Søren Alkærsig. Esbjerg havn og by bd. II. Esbjerg 6969, s. 655)

Venner søges vejle Guldborgsund : Pics. More pics: Venner søges vejle Guldborgsund.